مقالات

آبان ۲۰, ۱۳۹۷
درمان زخم بستر

زخم بستر

زخم بستر یا زخم فشاری از زخم های پوستی دردناک همراه با آسیب بافت های زیرین هستند که به دلیل وارد شدن فشار مداوم بر روی […]